SEGUIR A XESÚS

SEGUIR A XESÚS(24 minutos)Linguas: Gallego
18 €

Este vídeo inicialmente foi concebido para as Asembleas de Catequistas das Dióceses de Galicia do ano 1994, que xiraron arredor do lema: "A catequese, camiño para seguir a Xesús". O vídeo propiamente dito vai acompañado dun libriño que recolle outros materiais, como textos evanxélicos, oracións en forma de aclamación e un canto, con música de Antonio León, con estrofas pensadas para cada unha das situacións do seguimento de Xesús en que se estructura o vídeo.

Prezo: 18,00 €
Agotado