AS PAISAXES DA MONTAÑA

AS PAISAXES DA MONTAÑA(24 minutos)Linguas: Gallego
18 €

Analisar dun xeito global as paisaxes da montaña en Galicia non é fácil. E iso por varias razóns. En primeiro lugar porque en Galicia as áreas consideradas popularmente como montaña son moitas; poderíamos dicir que toda a Galicia interior, por riba dos 400 / 500 metros, estaría dentro dela. En segundo lugar, e aínda que restrinxamos a montaña a sectores que superen os 700 / 800 m. ou mesmo 1.000, o territorio é moi extenso. Por iso decidimos centrar a nosa análise nas serras orientais luguesas, fundamentalmente nos Ancares e no Courel. Estas dúas serras, aínda que semellen ter moitos puntos en común, teñen moitos máis que as diferencian, xa que existen contrastes litolóxicos, edáficos e, sobre todo, bioclimáticos, que fan que a ocupación do espazo, as aldeas e, por tanto, as paixases sexan distintas.

Prezo: 18,00 €
Agotado