AS PAISAXES DA COSTA

AS PAISAXES DA COSTA(30 minutos)Linguas: Gallego
18 €

Analizar polo miúdo as diferentes paisaxes da costa en Galicia non é unha tarefa doada. Ó longo dos 1200 quilómetros existe unha ampla e variada gama delas. O guión estructurouse en tres grandes bloques: un introductorio, no que se presentan os conceptos de costa e litoral; un segundo, o máis extenso, no que se analizan os diferentes factores que interveñen na xénese das paisaxes e un terceiro, no que se ofrece unha visión xeral das paisaxes costeiras en Galicia.

Prezo: 18,00 €
Agotado