MARÍA PITA: 1589 - 1989

MARÍA PITA: 1589 - 1989(22 minutos)Linguas: Gallego
0 €

Estamos a máis de 400 anos daquela xesta que a historia e a lenda nos transmitiu… Celebramos os 400 anos da entrada de María Pita nas páxinas máis gloriosas da historia deste país: Aquelas nas que se puxo de manifesto que as xentes desta terra saben defendela con desprezo da súa vida, y de que os nomes dos heroicos defensores non caerán no esquecemento. MARÍA PITA representa a centenares, a miles, de esforzadas mulleres que na guerra ou na paz, fixeron grande esta terra. MARÍA PITA é un símbolo.E por sero para a cidade “cabeza, guarda y llave del Reino de Galicia” ten que selo para todos os galegos. É a nosa MARÍA DAS BATALLAS, como quixo o poeta Lorenzo Varela.

Prezo: 0,00 €