Vídeo-Libros

PATRIA POÉTICA(47 minutos)Linguas: Gallego
21 €

O profesor Xesús Alonso Montero usa o termo " alófonos" cando escribe sobre estes autores, e atopa numerosos casos de alofonía ó longo da historia. Polo que a Galicia se refire, e deixando a parte o especialísimo caso da lírica medieval en idioma galego-portugués, menciona os nomes de Leite de Vasconcelos, Rodríguez Marín, Gumersindo Laverde, Gonzalo Cantó e Joao Verde como autores doutros tantos exercicios literarios. E, naturalmente, os cinco patriotas do galego que lembramos neste traballo: Carles Riba, Juán Pérez Creus, Anne Marie Morris, Gerald Denley e Federico García Lorca.

21,00 €
Agotado
AS PAISAXES DA COSTA(30 minutos)Linguas: Gallego
18 €

Analizar polo miúdo as diferentes paisaxes da costa en Galicia non é unha tarefa doada. Ó longo dos 1200 quilómetros existe unha ampla e variada gama delas. O guión estructurouse en tres grandes bloques: un introductorio, no que se presentan os conceptos de costa e litoral; un segundo, o máis extenso, no que se analizan os diferentes factores que interveñen na xénese das paisaxes e un terceiro, no que se ofrece unha visión xeral das paisaxes costeiras en Galicia.

18,00 €
Agotado
Syndicate content